GEORGANIST - organistens og præstens side

Ny kirkemusik til fri brug

Nye melodier til gamle og nye salmer i DDS
Motetter til gudstjenestebrug
Salmeforspil til melodier i DDK
Alternative harmoniseringer til DDK
Evangelisk kantate for SATB kor med strygere og/eller orgel
Orgelkoraler til gudstjenestebrug
Frie kompositioner og bearbejdelser for orgel
Sange og folkemelodier bearbejdet for orgel
Liturgiske elementer i forskellige tonelejer
Johann Sebastian Bach
Thorvald Aagaard
Heinrich Schütz
MidiEdit version 5.18

NYE NODER / NYE TEKSTER

Lidt teologi

GUDSTJENESTEN - et forslag
DÅBSRITUALET - et forslag

Debatbog om dåben
Teologiske indlæg
Opbyggelige tekster

Hjemmesiden

er redigeret af Georg Klinting

organist, tidligere sognepræst.


Send mail til webmaster

Opdateret 30.05.2022